Strafzaken

Dhr. I. Kunt  FHSY960 (Pekunspor) > Wegens code 24, het trappen van de tegenstander (raak) tijdens de competitiewedstrijd AC Vincitori 2 – Pekunspor te Geldemalsen op 16 oktober 2017 een schorsing opgelegd van 4 competitie-en/of bekerwedstrijden met ingang van 6 november 2017. Uit te sluiten van deelname aan de wedstrijden in enig team tot en met de (gehele) dag waarop Pekunspor de eerstvolgende 4 wedstrijden heeft gespeeld. Is reeds een uitsluiting of schorsing van kracht, dan dient gelezen te worden: “in aansluiting op de uitsluiting of schorsing”.  De kosten van deze strafzaak bedraagt € 9,60, Pekunspor zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

Dhr. D.J. van Randwijk HMVR02Y (AC Vincitori 2) > Wegens code 27, het trappen van de tegenstander (niet raak)  tijdens de competitiewedstrijd We Are Uitzendbureau – Cafe De Merckt Tiel op 17 november 2017 een schorsing opgelegd van 3 competitie-en/of bekerwedstrijden met ingang van 6 november 2017. Uit te sluiten van deelname aan de wedstrijden in enig team tot en met de (gehele) dag waarop AC Vincitori 2 de eerstvolgende 3 wedstrijden heeft gespeeld. Is reeds een uitsluiting of schorsing van kracht, dan dient gelezen te worden: “in aansluiting op de uitsluiting of schorsing”.  De kosten van deze strafzaak bedraagt € 9,60, AC Vincitori 2 zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

BUROTETA L.T.T. BV > Wegens het niet opkomen dagen tijdens de competitiewedstrijd AC Vincitori 1 – Buroteta L.T.T. BV op 23 oktober 2017 te Beusichem, heeft het bestuur RZV Tiel ’85  Buroteta L.T.T. BV de navolgende straf(fen) opgelegd: Wedstrijd verloren verklaard 5-0, 3 punten in mindering en boete € 50,00. De kosten van deze strafzaak bedraagt € 9,60, Buroteta L.T.T. BV zal hiervoor in rekening-courant worden belast. 

VRIENDEN VAN HAZET > Wegens het niet opkomen dagen tijdens de bekerwedstrijd Vrienden van Hazet – Mesu op 10 november 2017 2017 te Beusichem, heeft het bestuur RZV Tiel ’85  Vrienden van Hazet de navolgende straf(fen) opgelegd: Wedstrijd verloren verklaard 3-0 en boete € 50,00. De kosten van deze strafzaak bedraagt        € 9,60, Vrienden van Hazet zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

Dhr. G. Dix  FWYY143 (We Are Uitzendbureau) > Wegens wangedrag code 4, geweldadige handeling (buiten een duel om de bal) tijdens de competitiewedstrijd We Are Uitzendbureau – Cafe De Merckt Tiel op 17 november 2017 een schorsing opgelegd van 7 competitie-en/of bekerwedstrijden met ingang van 24 november 2017. Uit te sluiten van deelname aan de wedstrijden in enig team tot en met de (gehele) dag waarop We Are Uitzendbureau de eerstvolgende 7 wedstrijden heeft gespeeld. Is reeds een uitsluiting of schorsing van kracht, dan dient gelezen te worden: “in aansluiting op de uitsluiting of schorsing”. De kosten van deze strafzaak bedraagt € 9,60, We Are Uitzendbureau zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

Dhr. J. Elshof  GJYV50C (Cafe de Merckt Tiel) > Wegens wangedrag code 4, geweldadige handeling (buiten een duel om de bal) tijdens de competitiewedstrijd We Are Uitzendbureau – Cafe De Merckt Tiel op 17 november 2017 een schorsing opgelegd van 7 competitie-en/of bekerwedstrijden met ingang van 24 november 2017. Uit te sluiten van deelname aan de wedstrijden in enig team tot en met de (gehele) dag waarop Cafe de Merckt Tiel de eerstvolgende 7 wedstrijden heeft gespeeld. Is reeds een uitsluiting of schorsing van kracht, dan dient gelezen te worden: “in aansluiting op de uitsluiting of schorsing”.  De kosten van deze strafzaak bedraagt € 9,60, Cafe de Merckt Tiel zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

AC VINCITORI 1 > Wegens het niet opkomen dagen tijdens de competitiewedstrijd Pekunspor- AC Vincitori1  op 1 december  2017 te Tiel, heeft het bestuur RZV Tiel ’85  AC Vincitori 1 de navolgende straf(fen) opgelegd: Wedstrijd verloren verklaard 5-0, 3 punten in mindering en boete € 50,00. De kosten van deze strafzaak bedraagt    € 9,60, AC Vincitori 1 zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

DREAM TEAM > Wegens het niet opkomen dagen tijdens de competitiewedstrijd Dream Team – ACVincitori 1  op 12 februari  2018 te Geldermalsen, heeft het bestuur RZV Tiel ’85  Dream Team de navolgende straf(fen) opgelegd: Wedstrijd verloren verklaard 5-0, 3 punten in mindering en boete € 50,00. De kosten van deze strafzaak bedraagt    € 9,60, Dream Team zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

SKENDERBEU > Wegens het niet opkomen dagen tijdens de competitiewedstrijd Skenderbeu – Verkeersschool de Jong groep bv op 16 februari  2018 te Beusichem, heeft het bestuur RZV Tiel ’85  Skenderbeu de navolgende straf(fen) opgelegd: Wedstrijd verloren verklaard 5-0, 3 punten in mindering en boete € 50,00. De kosten van deze strafzaak bedraagt    € 9,60, Skenderbeu zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

VRIENDEN VAN HAZET > Wegens het niet opkomen dagen tijdens de competitiewedstrijd Cafe de Merckt Tiel – Vrienden van Hazet op 23 februari 2018 te Tiel, heeft het bestuur RZV Tiel ’85  Vrienden van Hazet de navolgende straf(fen) opgelegd: Wedstrijd verloren verklaard 5-0, 3 punten in mindering en boete € 50,00. De kosten van deze strafzaak bedraagt € 9,60, Vrienden van Hazet zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

VRIENDEN VAN HAZET > Wegens het niet opkomen dagen tijdens de competitiewedstrijd Vrienden van Hazet – Skenderbeu op 9 maart 2018 te Beusichem, heeft het bestuur RZV Tiel ’85  Vrienden van Hazet de navolgende straf(fen) opgelegd: Wedstrijd verloren verklaard 5-0, 3 punten in mindering en boete € 50,00. De kosten van deze strafzaak bedraagt € 9,60, Vrienden van Hazet zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

SKENDERBEU > Wegens het niet opkomen dagen tijdens de competitiewedstrijd DGS ’86 – Skenderbeu op 19 maart  2018 te Beusichem, heeft het bestuur RZV Tiel ’85  Skenderbeu de navolgende straf(fen) opgelegd: Wedstrijd verloren verklaard 5-0, 3 punten in mindering en boete € 50,00. De kosten van deze strafzaak bedraagt    € 9,60, Skenderbeu zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

BUROTETA L.T.T. BV > Wegens het niet opkomen dagen tijdens de competitiewedstrijd Buroteta L.T.T. BV – AC Vincitori 1 op 23 maart 2018 te Tiel, heeft het bestuur RZV Tiel ’85  Buroteta L.T.T. BV de navolgende straf(fen) opgelegd: Wedstrijd verloren verklaard 5-0, 3 punten in mindering en boete € 50,00. De kosten van deze strafzaak bedraagt € 9,60, Buroteta L.T.T. BV zal hiervoor in rekening-courant worden belast. 

BACCHUS UNITED > Wegens het niet opkomen dagen tijdens de competitiewedstrijd DGS ’86 – Bacchus United op 6 april 2018 te Beusichem, heeft het bestuur RZV Tiel ’85  Bacchus United de navolgende straf(fen) opgelegd: Wedstrijd verloren verklaard 5-0, 3 punten in mindering en boete € 50,00. De kosten van deze strafzaak bedraagt € 9,60, Bacchus United zal hiervoor in rekening-courant worden belast. 

VRIENDEN VAN HAZET > Wegens het niet opkomen dagen tijdens de competitiewedstrijd We Are Uitzendbureau – Vrienden van Hazet op  13 april 2018 te Tiel, heeft het bestuur RZV Tiel ’85  Vrienden van Hazet de navolgende straf(fen) opgelegd: Wedstrijd verloren verklaard 5-0, 3 punten in mindering en boete € 50,00. De kosten van deze strafzaak bedraagt € 9,60, Vrienden van Hazet zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

SKENDERBEU > Wegens het niet opkomen dagen tijdens de competitiewedstrijd Skenderbeu – We Are Uitzendbureau op 16 april  2018 te Geldermalsen, heeft het bestuur RZV Tiel ’85  Skenderbeu de navolgende straf(fen) opgelegd: Wedstrijd verloren verklaard 5-0, 3 punten in mindering en boete € 50,00. De kosten van deze strafzaak bedraagt    € 9,60, Skenderbeu zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

SKENDERBEU > Wegens het niet opkomen dagen tijdens de competitiewedstrijd Skenderbeu  op 20 april  2018 te Beusichem, heeft het bestuur RZV Tiel ’85  Skenderbeu de navolgende straf(fen) opgelegd: Wedstrijd verloren verklaard 5-0, 3 punten in mindering en boete          € 50,00. De kosten van deze strafzaak bedraagt    € 9,60, Skenderbeu zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

DREAM TEAM > Wegens het niet opkomen dagen tijdens de competitiewedstrijd Dream Team – ACVincitori 1  op 20 apr[l  2018 te Beusichem, heeft het bestuur RZV Tiel ’85  Dream Team de navolgende straf(fen) opgelegd: Wedstrijd verloren verklaard 5-0, 3 punten in mindering en boete € 50,00. De kosten van deze strafzaak bedraagt    € 9,60, Dream Team zal hiervoor in rekening-courant worden belast.

NEW MEDIA STUDIO > Wegens het niet opkomen dagen tijdens de competitiewedstrijd New Media Studio – We Are Uitzendbureau  op       23 apr[l  2018 te Beusichem, heeft het bestuur RZV Tiel ’85  Dream Team de navolgende straf(fen) opgelegd: Wedstrijd verloren verklaard 5-0, 3 punten in mindering en boete € 50,00. De kosten van deze strafzaak bedraagt    € 9,60, New Media Studio zal hiervoor in rekening-courant worden belast.